Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 101-117


ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА БЕОГРАДА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.08
UDK: 725.4.025.4(497.11BEOGRAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Марко
 
 Резиме:
 Процес образовања за студенте архитектуре, будуће градитеље, омогућава разумевање проблема заштите индустријског наслеђа, његовог историјског и урбаног контекста, његове генезе културних и историјских вредности. Овај рад приказује испитивање могућности за заштиту ливнице „Пантелић“ у Београду, њену презентацију и укључивање у савремени живот. То је био део наставног програма на мастер академским студијама архитектуре Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Студенти су кроз своје пројекте ставили нагласак на детаљно истраживање целокупне историје Ливнице, на разне промене у њеној структури од средине 19. века до данас. Циљ је био да се дефинише одрживо решење које би заштитило све развојне фазе комолекса, а са друге стране да се тај комплекс опет активира и учини корисним, као и да се интегрише у своју непосредну околину. Студенти су предложили низ модерних културних, образовних и уметничких садржаја, који би били у складу са карактером комплекса и његовим значајем, као један од начина реализације његове активне будућности.
 
 Кључне речи:
 индустријско наслеђе, заштита, ревитализација, аутентичност, интегритет, образовање