Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 615-627


ИНТЕРВЈУ СА АРХИТЕКТУРОМ: СЛУЧАЈ РИЧАРДА СЕРЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.061
UDK: 72.711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вујичић, Лејла
 
 Резиме:
 За многе почетак 20. века је обележио кулминацију у борби различитих поља људског знања у компетентности да изнесу истину. Овај феномен је дискутован у много наврата и био је специфична полазна тачка за феноменологију; чинило се да су наука, инструментално размишљање и естетска диференцијација претворили слику света у простор доминаран логосом. Идеја функције и разматрање архитектуре као формалне вежбе настале као продукт оваквог размишљања, подупрте научним И филозофксим пројектима, обезбедиле су архитектури одређену социјалну валидност. Овај рад дискутује начин на који урбани радови америчког уметника Ричарда Сере постављају питање функције и редефинишу појам простора у контексту архитектуре и креирају специфичне услове окружења која су у константном односу са архитектуром. Некад у односу слагања, некад у супротности, али увек креирајући оно што он назива „простор понашања“: простор који константо захтева посматрачев ангажман. Једном када је одбио традициналну скулптуру као могућност у свом раду и одлучио да се односи према историјским претечама на не-репрезентативни начин, Сера се значајно приближио језику архитектуре. За нас је значајно да у овом раду покажемо на који начин његов рад доприноси појму архитектуре као догађаја, акције, архитектуре која иде изнад функционалних захтева и приближава се искуственом разумевању простора кроз покрет, нешто чему велики део савремене архитектонске продукције тежи.
 
 Кључне речи:
 Ричард Сера, Скулотура, Форма, Архитектура