Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 573-579


САГЛЕДАВАЊЕ РЕПЕРНО-ЖИЖНИХ ТАЧАКА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ НОВОГ САДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.057
UDK: 711.523
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана; Вукајлов, Љиљана
 
 Резиме:
 Обликовање простора у граду значајних за оријентацију, формирање слике града, колективног идетитета, која уједно постају и места окупљања зависи од преклапања бројних параметара и сложених утицаја. Реперно-жижне тачке могу бити изграђене или неизграђене структуре које својим програмским, садржајним, морфолошким и амбијенталним карактеристикама имају јаку привлачну моћ. Оне су специфична категорија, које осим што се истичу у визуелном смислу, имају социјални карактер и у њима се одвија друштвена интеракција у граду. Положај ових тачака у физичкој структури насеља као и њихов облик и величина утичу на могућност и квалитет њиховог уочавања и сагледавања. Истаживање се бави параметрима који утичу на сагледивост реперно-жижних тачака у централној зони Новог Сада, као простору у ком су концентисани бројни сложени архитектонски и урбанистички елементи који чине ову категорију. Позиција у оквиру ширег контекста доприноси истицању или утапању ових значајних места у ткиво града, чиме се једнозначно дефинише да ли је одређена структура репер или није. Различити чиниоци утичу на начин истицања реперно-жижних тачака, међу којима су: висина, облик, величина, материјали, боја, положај, као и постојање визурних тачака, које омогућавају њихово сагледавање. Детектовани простори биће класификовани и валоризовани према начину на који се истичу, уочавају и сагледавају у урбаном ткиву, као и према утицају који имају на социјализацију у оквиру анализираних простора, из угла \ корисника, њихове бројности, времена задржавања и учесталости окупљања у њима. Провериће се веза између квалитета сагледивости значајних елемената простора и њиховог развијања у реперно-жижне тачке у оквиру микроцелине, историјског и културног центра града.
 
 Кључне речи:
 јавни објекти, реперно-жижне тачке, сагледивост, социјализација, Нови Сад