Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 281-288


ОДРЕЂИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ПРОЛАЗА ТОПЛОТЕ КРОЗ ФАСАДНИ ЗИД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИМ МЕРЕЊЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.027
UDK: 536.2.022:692.23
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић Марјановић, Милица; Петојевић, Зорана; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати дугорочног ин-ситу мерења температура ваздуха и топлотних флуксева на површинама зида. Мерења су вршена истовремена унутар и ван просторије једне стамбене зграде у Београду током 1 месеца. Измерене вредности су коришћене за израчунавање коефицијента пролаза топлоте, тј. У-вредности фасадног зида према Стандарду ИСО 9869-1:2014. Добијена У-вредност је упоређена са коефицијентом пролаза топлоте добијеним израчунавањем за исти зид у стационарном стању. Дискутовани су услови под којим мерене вредности се могукористити за израчунавање тачне вредности коефицијента пролаза топлоте.
 
 Кључне речи:
 мерење температуре, мерење топлотног флукса, коефицијент пролаза топлоте