Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 273-280


ИСТРАЖИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ БИОПЕПЕЛА У ВОЈВОДИНИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.026
UDK: 662.613.11(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шупић, Слободан; Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир
 
 Резиме:
 У Војводини, где је ратарство највише распрострањена пољопривредна делатност, сагоревање сламе/љуски представља перспективан начин за производњу обновљиве енергије, а постоји и озбиљно интересовање пољопривредника за кориштење биомасе у енергетске сврхе. Просечни годишњи отпад биомасе у Војводини износи око 9 милиона тона у пољопривреди. Енергетска употреба остатака после жетве обухвата технолошки процес сагоревања којим се генерише велика количина пепела. Овај пепео се у Србији или користи као ђубриво или се депонује на депонијама, где заузима вредно земљиште и загађује животну средину. У раду су прикупљени подаци о расположивости биопепела у Војводини и дати су резултати експерименталног истраживања њихове могуће примене као минералног адитива у композитима на бази цемента. Ово истраживање је подржано пројектом IPA Interreg - Пољопривредни отпад - изазови и пословне могућности.
 
 Кључне речи:
 Биомаса, сагоревање, пепео, отпад, минерални додатак