Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 921-929


ПРОЦЕНА КОЛИЧИНА РЕЦИКЛАЖНИХ КАПАЦИТЕТА ВИШЕСПРАТНИХ ЗГРАДА ПРИМЕНОМ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.096
UDK: 004.8.032.26:502.174.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бибић, Драгана; Вујков, Александра; Пешко, Игор; Мученски, Владимир; Ћировић, Горан
 
 Резиме:
 Вештачка интелигенција у грађевинарству се користи у свим фазама пројектовања и извођења радова, од иницијалне фазе до крајње фазе рушења објекта и процене рециклажних капацитета. У раду је приказан модел за процену количина материјала (бетона и арматуре). Модел је базиран на вештачкој интелигенцији односно процена количина материјала се врши помоћу вештачких неуронских мрежа. За потребе истраживања рађено је више модела. Модели који дају прихватљива решења тестирани су на реалном узорку и добијена тачност предикција је до 13%.
 
 Кључне речи:
 вештачка интелигенција, неуронске мреже, конструкција, арматура, бетон