Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 833-840


УЛОГА ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МЕЂУЗАВИСНОСТИ СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ БИТНА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.088
UDK: 72.011:930.85
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живаљевић Луксор, Наташа; Куртовић-Фолић, Нађа
 
 Резиме:
 Критика идиосинкразије музејских и конзерваторских презентација довела је до развоја интерпретације, дисциплине која има за циљ да премости јаз између претпостављене способности разумевања презентације, какву су осмислили стручњаци, и стварне способности разумевања посетиоца која је ограничен личним искуством и знањем. Интерпретација за потребе градитељског наслеђа је млада дисциплина. нтерпретација је добила своје место у конзерваторској доктрини Оснивањем ИКИП-а као одбора ИКОМОС-а У овом потпоглављу истраживан је однос између презентације и интерпретације, као и, могуће просторне импликације њихове улоге у управљању посетом.
 
 Кључне речи:
 архитектонско пројектовање, културно наслеђе, интерпретација, презентација, енамеска повеља