Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 833-840


ULOGA INTERPRETACIJE KULTURNOG NASLEĐA U MEĐUZAVISNOSTI SA PREZENTACIJOM BITNA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.088
UDK: 72.011:930.85
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živaljević Luksor, Nataša; Kurtović-Folić, Nađa
 
 Rezime:
 Kritika idiosinkrazije muzejskih i konzervatorskih prezentacija dovela je do razvoja interpretacije, discipline koja ima za cilj da premosti jaz između pretpostavljene sposobnosti razumevanja prezentacije, kakvu su osmislili stručnjaci, i stvarne sposobnosti razumevanja posetioca koja je ograničen ličnim iskustvom i znanjem. Interpretacija za potrebe graditeljskog nasleđa je mlada disciplina. nterpretacija je dobila svoje mesto u konzervatorskoj doktrini Osnivanjem IKIP-a kao odbora IKOMOS-a U ovom potpoglavlju istraživan je odnos između prezentacije i interpretacije, kao i, moguće prostorne implikacije njihove uloge u upravljanju posetom.
 
 Ključne reči:
 arhitektonsko projektovanje, kulturno nasleđe, interpretacija, prezentacija, enameska povelja