Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 321-328


МЕТОДА КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА КАО СРЕДСТВО ЗА ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ВИЈАЧНИХ ВЕЗА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.033
UDK: 624.014.2.078.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вацев, Тодор; Нешовић, Иван; Пауновић, Степа; Милић, Милош
 
 Резиме:
  Контакт остварен методом коначних елемената (FEA) је моћан алат за анализу и димензионисање различитих спојева. То се посебно односи на челичне конструкције повезане завртњима, где се контактом између омотача вијка и омотача рупе преноси сила смицања. Класична анализа такве везе поједностављује проблем, чиме се смањује сложеност прорачуна. С друге стране, контакт FEA даје много више детаља о понашању везе. Једноставан пример ушица повезаних једним вијком показује предности решења методе FEA моделиране у ANSYS софтверу, али и поставља питања у вези кодификације таквих резултата прорачуна. Контролисана и ограничена пластификација је један од кључних проблема који треба исправно интерпретирати.
 
 Кључне речи:
 челичне конструкције, вијачни спојеви, контакт FEA, ANSYS софтвер