Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 311-320


РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА РЕДОСЛЕДА УЧЕСТАНОСТИ АМПЛИТУДА ПОБУДЕ У ОДЗИВУ 1Д ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.032
UDK: 531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 У овом раду наметнута је 1Д динамичком моделу са отпором подлоге побуда моделирана функцијом са две учестаности амплитуда померања у временском домену. ФФТ трансформацијама третиране су у фреквентном домену амплитуде померања одзива чија једначина кретања кореспондира са преносном функцијом (И.М.Миличић, 2015). Разматране су две варијанте побуде (када је само прва, односно само друга амплитуде у подручју резонанције) и приказана је упоредна анализа одзива модела са гледишта времена трајања побуде. Двофреквентни одзив модела са предложеном функцијом преноса, редослед учестаности аплитуда побуде не респектује као битан фактор.
 
 Кључне речи:
 ФФТ трансформација, функција преноса, амплитуда померања.