Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 297-304


ДИНАМИЧКИ ОДЗИВ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ЗЕМЉОТРЕСНУ ПОБУДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.030
UDK: 624.042.7:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Граховац, Ненад; Спасић, Драган; Жигић, Миодраг; Окука, Александар
 
 Резиме:
 Проучено је понашање конструкције у облиу стуба при дејству земљотреса. Конструкција се састоји од крутих блокова који се крећу транслаторно током хоризонталног кретања тла. Фракциони изводи су коришћени у конститутивном моделу вискоеластичног пригушивача. Такође је разматрано пригушење услед присуства сувог трења. Изведене су основне диференцијалне једначине кретања конструкције изложене дејству једне компоненте хоризонталног убрзања тла. Постављени проблем је решен помоћу математичких алата намењених за неглатке механичке системе који садрже фракционе изводе.
 
 Кључне речи:
 стубна структура, сеизмички одзив, фракциони Зенеров модел, суво трење