Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 305-310


АНАЛИЗА ПОНАШАЊА АБ ЗИДА ДИМЕНЗИОНИСАНОГ STRUT-AND-TIE МЕТОДОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.031
UDK: 624.07:004.42
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Старчев-Ћурчин, Анка; Рашета, Андрија; Лађиновић, Ђорђе; Кукарас, Данијел; Џолев , Игор
 
 Резиме:
 У овом раду анализиран је армиранобетонски зидни носач статичког система просте греде димензионисаног методом притиснутих штапова и затега помоћу програма " ST method ". Нелинеарно понашање носача приказано је кроз нумеричке анализе урађене на поједностављеном дводимензионалном моделу са претпоставком о равном стању напона у програму Abaqus. За дискретизацију бетонског дела носача примењени су 2-димензионални коначни елементи ЦПС4, а арматура је моделирана применом основних штапних коначних елемената.
 
 Кључне речи:
 аб зидни носач, Strut-and-Tie метода, ST method, Abaqus