Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 149-161


БИМ И ГЕОДЕЗИЈА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.13
UDK: 004.4 : 528
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Сабадош, Игор; Нинков, Тоша; Петковић, Маријана; Батиловић, Мехмед; Антонић, Ненад
 
 Резиме:
 Геодезија и грађевинaрство су струке које тесно сарађују током реализације зграда, путева и разних инжењерских објеката. Предности БИМ технологије, која је пре свега алат намењен архитектама и грађевинским инжењерима увиђа и геодетска струка која жели да искористи њен потенцијал. У раду ће бити описана БИМ технологија и шта то имају заједничко БИМ и геодезија у савременом друштву.
 
 Кључне речи:
 БИМ, БИМ у геодезији