Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 149-161


BIM I GEODEZIJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.13
UDK: 004.4 : 528
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Sabadoš, Igor; Ninkov, Toša; Petković, Marijana; Batilović, Mehmed; Antonić, Nenad
 
 Rezime:
 Geodezija i građevinarstvo su struke koje tesno sarađuju tokom realizacije zgrada, puteva i raznih inženjerskih objekata. Prednosti BIM tehnologije, koja je pre svega alat namenjen arhitektama i građevinskim inženjerima uviđa i geodetska struka koja želi da iskoristi njen potencijal. U radu će biti opisana BIM tehnologija i šta to imaju zajedničko BIM i geodezija u savremenom društvu.
 
 Ključne reči:
 BIM, BIM u geodeziji