Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 121-131


АРХИТЕКТУРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У УЖИЦУ (1961)
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.11
UDK: 727.8(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Објекат Народне библиотеке у Ужицу је саграђен према пројекту архитекте Станка Мандића у периоду од 1958. до 1961. године као део Трга партизана. Локација објекта је у северној зони трга, заједно са Народним позориштем и Поштом. Народна библиотека се налази на северном крају осовине Трга партизана. Основа је делом изломљена како би се задовољила потреба обликовања летње позорнице изнад Народног позоришта. Објекат је моделован са намером да се задовоље потребе урбанистичког обликовања Трга партизана односно намера да се ниским објектом на северу комплекса направи веза са зеленим залеђем у околним брдима. У подруму се налази депо за потребе библиотеке, у приземљу се налази читаоница библиотеке, док се на спрату налазе канцеларије организоване око централно постављеног ходника ка северу и ка југу. Трг партизана је једно од најважнијих дела архитектуре Модерне на простору Републике Србије и бивше Југославије.
 
 Кључне речи:
 Народна библитека у Ужицу, Трг партизана у Ужицу, Станко Мандић, Архитектура Модерне у Србији.