Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 97-106


АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈА ДИГИТАЛНОГ ПЛАНА КАТАСТРА ВОДОВА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.09
UDK: 528.4 : 628.14 : 004
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 У овом раду су презентовани резултати истраживања квалитета дигиталних геодетских планова водова и подземних инсталација. Истраживање је обухватило креирање дигиталног геодетског плана канализационе мреже векторизацијом аналогног геодетског плана и креирање дигиталног геодетског плана истог детаља из оригиналних података премера и одржавања премера. На основу резултата истраживања извршене је анализа тачности и поузданости дигиталног геодетског плана креираног векторизацијом аналогног плана, односно „дигитализацијом са екрана“. Резултати добијени у овом раду, примену могу пронаћи, не само у Републици Србији, већ и у другим земљама у којима дигитализација геодетских планова све више добија на значају.
 
 Кључне речи:
 Дигитализација, катастар водова