Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 479-488


ПРИЛОГ ГЕНЕРАЛНОМ РЕШЕЊУ ТЕРЕТНОГ ПОДСИСТЕМА СУБОТИЧКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У 21. ВЕКУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.049
UDK: 656.212.5(497.113 SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Божовић, Драган; Чоко, Бошко; Јовановић, Станислав
 
 Резиме:
 Овај рад припада групи генералних решења Суботичког железничког чвора у оквиру пројеката реконструкције и модернизације железничке инфраструктуре у Републици Србији на Коридору 10. У раду је приказано генерално решење теретног подсистема у оквиру решења Суботичког железничког чвора. Основу предложеног решења теретног подсистема железничког чвора представља успешно провођење теретног саобраћаја кроз чвор и град у оквиру пројекта модернизације главне магистралне двоколосечне пруге Е85: Београд - Суботица - Државна граница (Келебија)- Будимпешта. Предложено решење подразумева просторно и функционално раздвајање путничког и теретног железничког саобраћаја на подручју града. Услед тога очекује се ослобађање значајног дела земљишта у центру Суботице за потребе града. У приказаном варијантном решењу чвора главна постројења теретног подсистема планирају се у привредној зони јужно од града. Овај комплекс станица заједно са прикључним железничким пругама, друмском обилазницом и магистралним далеководима уједно формира ифраструктурни коридор јужно и источно од града Суботице. Структура/решење и технички елементи овог интермодалног комплекса, који садржи ранжирну станицу, контејнерски терминал, робну станицу и депо, омогућавају комбиновање различитх технологија транспорта. Добро дизајнирани објекти, по угледу на савремне станичне комплексе у Европи, који омогућавају различите врсте интегрисаних логистичких сервиса представљјају саставни део приказаног решења.
 
 Кључне речи:
 Суботички железнички чвор, теретни подсистем, ранжирна станица, контејнерски терминал, робна станица, депо