Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 461-466


РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА МЕШАВИНА ЗЕМЉЕ – ПРВИ ИЗВЕШТАЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.047
UDK: 691.41 : 620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хегедиш, Иван; Арпад, Чех; Караман, Голуб; Тењи, Едита; Вуњак, Данило
 
 Резиме:
 Испитивање мешавина земље са другим природним материјалима засновано на традиционалним искуствима треба да покаже како се може прецизније приправљати и уграђивати ова врста материјала уз мањи утрошак енергије и рада. Прва фаза испитивиња проведена је кроз серију експеримената у склопу лабораторијских вежби са студентима у оквиру предмета Традиционални материјали. Испитивање на великом броју узорака показало је да се компоновањем различитих мешавина земље са природним додацима органског и неорганског порекла добија грађевински материјал завидних карактеристика за примену у савременим условима примнеом традициналних искустава градње.
 
 Кључне речи:
 земља, мешавина, природни додаци