Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 461-466


REZULTATI ISPITIVANJA MEŠAVINA ZEMLJE – PRVI IZVEŠTAJ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.047
UDK: 691.41 : 620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hegediš, Ivan; Arpad, Čeh; Karaman, Golub; Tenji, Edita; Vunjak, Danilo
 
 Rezime:
 Ispitivanje mešavina zemlje sa drugim prirodnim materijalima zasnovano na tradicionalnim iskustvima treba da pokaže kako se može preciznije pripravljati i ugrađivati ova vrsta materijala uz manji utrošak energije i rada. Prva faza ispitivinja provedena je kroz seriju eksperimenata u sklopu laboratorijskih vežbi sa studentima u okviru predmeta Tradicionalni materijali. Ispitivanje na velikom broju uzoraka pokazalo je da se komponovanjem različitih mešavina zemlje sa prirodnim dodacima organskog i neorganskog porekla dobija građevinski materijal zavidnih karakteristika za primenu u savremenim uslovima primneom tradicinalnih iskustava gradnje.
 
 Ključne reči:
 zemlja, mešavina, prirodni dodaci