Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 381-390


ПРИМЕНА 3Д КОМПАТИБИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.038
UDK: 69.057.1 : 655.3.066.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јевтић, Драгица; Мирковић, Никола
 
 Резиме:
 У раду су представљени основни принципи примене 3Д штампача у грађевинарству, који се заснивају на технологији стереолитографије – процесу стварања објеката где се материјал наноси слој по слој и формира жељене облике и форме. Приказани су такође и идејни концепти тренутно актуелних 3Д система који се користе у области грађевинарства као и њихове основне карактеристике, могућности и специфичности. Посебан акценат у раду је стављен на нанoкомпозите - материјале који се добијају у лабораторијама применом 3Д технологијe штампе, као и на материјале који се примењују у процесу 3Д штампе - 3Д компатибилни материјали. Најпознатији 3Д компатибилни материјали су: антигравитациони материјали, структурално модификовани ситнозрни бетони, многи други композитни материјали који применом 3Д штампе налазе све већу примену у области грађевинарства.
 
 Кључне речи:
 3Д штампачи, стереолитографија, 3Д компатибилни материјали, нанокомпозити, антигравитациони материјали.