Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 381-390


PRIMENA 3D KOMPATIBILNIH MATERIJALA U GRAĐEVINARSTVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.038
UDK: 69.057.1 : 655.3.066.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jevtić, Dragica; Mirković, Nikola
 
 Rezime:
 U radu su predstavljeni osnovni principi primene 3D štampača u građevinarstvu, koji se zasnivaju na tehnologiji stereolitografije – procesu stvaranja objekata gde se materijal nanosi sloj po sloj i formira željene oblike i forme. Prikazani su takođe i idejni koncepti trenutno aktuelnih 3D sistema koji se koriste u oblasti građevinarstva kao i njihove osnovne karakteristike, mogućnosti i specifičnosti. Poseban akcenat u radu je stavljen na nanokompozite - materijale koji se dobijaju u laboratorijama primenom 3D tehnologije štampe, kao i na materijale koji se primenjuju u procesu 3D štampe - 3D kompatibilni materijali. Najpoznatiji 3D kompatibilni materijali su: antigravitacioni materijali, strukturalno modifikovani sitnozrni betoni, mnogi drugi kompozitni materijali koji primenom 3D štampe nalaze sve veću primenu u oblasti građevinarstva.
 
 Ključne reči:
 3D štampači, stereolitografija, 3D kompatibilni materijali, nanokompoziti, antigravitacioni materijali.