Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 21-32


ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ АНТЕНСКОГ СТУБА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.02
UDK: 624.971:621.396
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Панчић, Александар; Бешевић, Mирослав
 
 Резиме:
 У раду се приказује прорачун челичног антенског стуба према Еврокоду с циљем испитивања искориштености стуба за потребе надоградње нове мреже за мобилну телефонију. Стуб је цијевасти из четири сегмента који су повезани монтажним наставцима и при томе су доња два сегмента промјењивог попречног пресјека. На највишем сегменту су постављене две платформе са носачима за антене и технику мобилне телефоније. Извршена је анализа оптерећења и према ЊемачкимDIN прописима с циљем упоређивања са Еврокодом.
 
 Кључне речи:
 антенски стуб, носачи антена, мобилна телефонија, Еврокод