Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 21-32


PRORAČUN ČELIČNOG ANTENSKOG STUBA PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.02
UDK: 624.971:621.396
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pančić, Aleksandar; Bešević, Miroslav
 
 Rezime:
 U radu se prikazuje proračun čeličnog antenskog stuba prema Evrokodu s ciljem ispitivanja iskorištenosti stuba za potrebe nadogradnje nove mreže za mobilnu telefoniju. Stub je cijevasti iz četiri segmenta koji su povezani montažnim nastavcima i pri tome su donja dva segmenta promjenjivog poprečnog presjeka. Na najvišem segmentu su postavljene dve platforme sa nosačima za antene i tehniku mobilne telefonije. Izvršena je analiza opterećenja i prema NjemačkimDIN propisima s ciljem upoređivanja sa Evrokodom.
 
 Ključne reči:
 antenski stub, nosači antena, mobilna telefonija, Evrokod