Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 627-630


UNAPREĐENJE PROCESA BIOLOŠKOG UKLANJANJA AZOTA NA PPOV GRADA SUBOTICE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.078
UDK: 628.35
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Isić, Biljana; Popović, Daniel; Šugar, Đerđ ; Pižurica, Petar
 
 Rezime:
 Biološko prečišćavanje otpadnih voda aktivnim muljem je aerobni proces koji zahteva velike količine rastvorenog kiseonika u biološkim bazenima. U njima se odvija suština biološkog procesa prečišćavanja. Duvaljke koje se koriste za aeraciju aktivnog mulja su najveći potrošači električne energije na postrojenju, pa je proces aeracije značajan iz više aspekata. Sa jedne strane zbog kvaliteta prečišćene otpadne vode, a sa druge zbog potrošnje ukupne električne energije postrojenja. U ovom radu su predstavljene izmene načina regulacije rada duvaljki koje su sprovedene na PPOV grada Subotice, u cilju optimizacije procesa prečišćavanja i smanjenja njegovih troškova.
 
 Ključne reči:
 optimizacija aeracije, proces aktivnim muljem;