Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 589-


SUŠE U BAČKOJ TOKOM VEGETACIONOG PERIODA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.073
UDK: 551.577.38
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Fabian, Đula; Budinski, Ljubomir
 
 Rezime:
 Ovim radom su izučavane meteorološke suše u vegetacionom periodu, trajanja 25 i više dana sa eventualnim padavinama visine manje od 5 mm/dan. Analizirane su vremenske serije podataka sa četiri meteorološke stanice u Bačkoj, Vojvodini. Za sve njih utvrđena je raspodela broja pojave suša tokom vegetacionog perioda, kao i empirijska kumulativna funkcija raspodele trajanja suša. Konačno, na osnovu dobijenih rezultata prikazane su izolinije trajanja suša povratnog perioda od 5 godina.
 
 Ključne reči:
 Suša, vegetacioni period, Bačka