Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 385-391


NAPONSKO INJEKTIRANJE STENSKIH MASA - ANALIZA NAPONSKOG STANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.048
UDK: 624.138.24:552.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Dragan; Pančić, Aleksandar; Vojnić Purčar, Martina
 
 Rezime:
 U radu je izvršena uporedna analiza naponskog stanja stenske mase oko kružnog tunelskog otvora za slučaj sa i bez naponskog injektiranja. Modeliranje je izvršeno u uslovima ravnog stanja deformacija pri čemu je čvrstoća stenske mase definisana Mohr-Kulonovim kriterijumom. Posmatrana stenska masa izložena je hidrostatičkom stanju naprezanja. Naponsko injektiranje, u prvom slučaju, prikazano je u uslovima povećanja ugla unutrašnjeg trenja i kohezije u zoni plastičnosti oko iskopa. U drugom slučaju prikazano je naponsko injektiranje u uslovima nanošenja pritiska na konturu iskopa. Dobijeni rezultati, numeričkim i analitičkim metodama, pokazuju da naponsko injektiranje značajno poboljšava mehaničke osobine stenske mase.
 
 Ključne reči:
 naponsko injektiranje, tunel, stenska masa, numerička analiza, zona plastičnosti