Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 239-245


TRAJNOST ČELIČNIH KONSTRUKCIJA SA ASPEKTA KOROZIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.030
UDK: 620.193:624.014.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Maslak, Emir; Sadović, Enis
 
 Rezime:
 U radu je analizirano štetno dejstvo korozije na konstrukcije. Priložen je prikaz korozionih modela koji se najčešće koriste kako bi se predvideo intenzitet ove degradacijske pojave kojoj su izložene sve čelične konstrukcije. Uzimajući u obzir brzinu napredovanja korozije, određene je vreme koje je neophodno da poprečni presek izgubi svoje efektivne površine kako bi jedan aksijalno pritisnuti element izbubio moć nošenja. U radu je korištena metoda modelovanja, odnosno štap je modeliran uz pomoć SHELL elemenata, i tražene veličine su sračunate metodom konačnih elemenata, uz pomoć savremenog softvera (ANSYS).
 
 Ključne reči:
 korozija, trajnost, MKE