Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 185-194


VEŠTAČENJA I SUPERVEŠTAČENJA U GEODETSKOJ STRUCI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.20
UDK: 528 : 347.948
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Trifković, Milan; Marinković, Goran; Borisov, Mirko
 
 Rezime:
 Veštaci geodetske struke se koriste kao dokazna sredstva kad sud ne raspolaže određenim stručnim znanjem, nužnim za saznanje određenih činjenica u sporovima koji se odnose na oblast geodezije. U ovom radu autori su prezentovali analizu najznačajnijih aspekata veštačenja i superveštačenja u geodetskoj struci, kao i probleme koji ih prate. Na osnovu analize identifikovani su najčešći uzroci zbog kojih nastaju sporovi, i dati konkretni predlozi i smernice za njihovo prevazilaženje.
 
 Ključne reči:
 Veštačenja, superveštačenja, geodetska struka, tačnost snimanja