Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1023-1031


PRORAČUN FUNDIRANJA TEMELJA VETROGENERATORA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.136
UDK: 621.548.4:624.151
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šijaković, Jovica; Burzanović, Miroslav
 
 Rezime:
 U poslednje vreme sve više Investitora se odlučuje da u Srbiji gradi vetroparkove (Plandište, Ali Bunar, Mali Bunar,Čibuk 1, Čibuk 2, Kovačica, itd. Kako su u pitanju kapitalni objekti, posebne specifičnosti (veliki temelji, visokii stubovi) koji dosada kod nas u Srbiji nisu bili predmet istraživanja i projektovanja, to smo smatrali interesantnim prikazati jedan primer fundiranja takvog objekta.
 
 Ključne reči:
 Istraživanja, geotehnika, modeli, proračuni, sleganje