Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 859-867


UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADITELJSKO NASLEĐE SRBIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.116
UDK: 72:551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša
 
 Rezime:
 U radu se razmatraju podaci o klimatskim promenama, uticaj klimatskih promena na istorijske materijale i konstrukcije i strategija.
 
 Ključne reči:
 Graditeljsko nasleđe, uticaj klimatskih promena, strategija