Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 22, 2013.год., стр. 91-97


ANALIZA TUNELSKOG OBJEKTA NA ZEMLJOTRESNA DEJSTVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.008
UDK: 624.19 : 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ljiljana Tadić, Đerđ Varju
 
 Резиме:
 Iako su oštećenja, nastala usled dejstva zemljotresa, veća na nadzemnim nego na podzemnim objektima, efekti dejstva zemljotresa na podzemne objekte nisu zanemarljivi, kako se vrlo često pretpostavlja. S toga je, u cilju obezbeđivanja stabilnosti podzemnog objekta, nužno, osim napona od statičkog opeterćenja, predvideti i napone od seizmičkog opeterćenja. Dosadašnja iskustva su pokazala da je odziv tunelskog objekta na dejstvo zemljotresa uslovljen odzivom okolnog tla, a brojne analize ošetećenja pokazuju da su parametri koji utiču na njihov nastanak i stepen brojni i veoma raznovrsni. U ovom radu se daje kratak prikaz analize kretanja tla pri dejstvu zemljotresa, seizmičkog opterećenja i metoda analize ponašanja tunelskog objekta pri dejstvu zemljotresa. Osim toga, analiziran i uticaj dimenzija poprečnog preseka tunelskog objekta na seizmički odgovor tunelskog objekta, odnosno njihov uticaj na vrednost aksijalnih sila u primarnoj podgradi.
 
 Кључне речи:
 tunelski objekat, seizmičko opterećenje, analiza