Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 91-97


ANALIZA TUNELSKOG OBJEKTA NA ZEMLJOTRESNA DEJSTVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.008
UDK: 624.19 : 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ljiljana Tadić, Đerđ Varju
 
 Rezime:
 Iako su oštećenja, nastala usled dejstva zemljotresa, veća na nadzemnim nego na podzemnim objektima, efekti dejstva zemljotresa na podzemne objekte nisu zanemarljivi, kako se vrlo često pretpostavlja. S toga je, u cilju obezbeđivanja stabilnosti podzemnog objekta, nužno, osim napona od statičkog opeterćenja, predvideti i napone od seizmičkog opeterćenja. Dosadašnja iskustva su pokazala da je odziv tunelskog objekta na dejstvo zemljotresa uslovljen odzivom okolnog tla, a brojne analize ošetećenja pokazuju da su parametri koji utiču na njihov nastanak i stepen brojni i veoma raznovrsni. U ovom radu se daje kratak prikaz analize kretanja tla pri dejstvu zemljotresa, seizmičkog opterećenja i metoda analize ponašanja tunelskog objekta pri dejstvu zemljotresa. Osim toga, analiziran i uticaj dimenzija poprečnog preseka tunelskog objekta na seizmički odgovor tunelskog objekta, odnosno njihov uticaj na vrednost aksijalnih sila u primarnoj podgradi.
 
 Ključne reči:
 tunelski objekat, seizmičko opterećenje, analiza