Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 22, 2013.год., стр. 55-65


ANALIZA PROLOMA PLITKIH LINIJSKIH LUKOVA U RAVNI PRIMJENOM ARC – LENGTH METODA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.005
UDK: 517.957:624.072.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Borković, Aleksandar
 
 Резиме:
 U radu se daje nastavak prethodno započete geometrijski nelinearne analize. Prilikom analize velikih pomjeranja plitkih lukova, za određene geometrije i opterećenja, može doći do pojave proloma unaprijed (snap-through) i/ili proloma unazad (snap-back). S obzirom da tokom prolaska kroz ove kompleksne ravnotežne putanje konstrukcija dostiže granične tačke i po opterećenju i po pomjeranjima, klasične sheme rješavanja, bazirane samo na kontroli opterećenja ili pomjeranja, nisu upotrebljive. U cilju opisivanja ovih fenomena, u radu se razmatra primjena arc-length u analizi ravanskih linijskih nosača. Korišten je konačni element Bernuli-Ojlerove grede. Proračun je sproveden prema formulaciji totalnog Langražijana. Korišteni su vektor neuravnoteženog opterećenja i tangentna matrica krutosti u zatvorenom obliku čime je ostvarena ušteda računarskog vremena u dijelu proračuna koji se obično sprovodi numeričkom integracijom. Posebna pažnja je posvećena određivanju predznaka pretpostavljenog priraštaja opterećenja na početku svakog novog inkrementa. Predstavljeni pristup je programiran u softverskom paketu Wolfram Mathematica. Na kraju je dat odgovarajući numerički primjer u okviru koga je izvršeno poređenje rezultata dobijenih predstavljenim pristupom sa onima dobijenim komercijalnim softverskim paketom Abaqus.
 
 Кључне речи:
 Ključne riječi: Arc – length metod, plitki lukovi, Bernuli – Ojlerova greda.