Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
Четврт века Грађевинског факултета Суботица , 1999.год., стр. 37-50


Увођење Еврокодова за конструкције у југословенско грађевинско конструктерство
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живота Преишић
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи: