Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 735-743


ТЕРЕНСКО ИСПИТИВАЊЕ ГНСС ПРИЈЕМНИКА У СКЛАДУ СА ПРОЦЕДУРОМ ИСО 17123-8
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.072
UDK: 528.28:004
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гучевић, Јелена; Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Миљковић, Стефан; Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 У раду је представљен преглед међународног стандарда ИСО 17123-8: 2015 за еталонирање система ГНСС РТК. Ова стандардна метода еталонирања користи принцип трилетерације тако што се на основу познатих координата сателита и дужине од сателита до пријемника у реалном времену може одредити положај пријемника. Мерење се врши статичком методом и РТК методом у три мерне сесије и детаљно је описано у овом раду са илустрацијом добијених резултата на полигону дизајнираном у складу са препорукама у стандарду. Полигон је привремено стабилизивон на одговарајућем месту, омогућивши модификацију стандардне методе. У статистичким тестирањима за дужину су добијени адекватни резултати али је за висинску разлику уочено одступање. Један од разлога је свакако и присуство вештачких и природних објеката који производе вишеструке рефлексије и утичу на квалитет примљеног сигнала и тачност.
 
 Кључне речи:
 ГНСС, еталонирање, ИСО 17123, РТК