Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 555-562


САВРЕМЕН АРХИТЕКТОНСКИ ПРИСТУП ПРЕФАБРИКОВАНОЈ ГРАДЊИ ДРВЕНИХ КУЋА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.055
UDK: 72:624.011.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петровић, Владана; Петковић, Наташа; Стоиљковић, Бранислава; Живковић, Милица; Кековић, Александар
 
 Резиме:
 Архитектонска естетика данашњице условљена је обновљивим, еколошким материјалима и окренута савременој, одрживој архитектури. Један од најкомплекснијих проблема данашњице, представља уклапање савремене архитектуре са природом, где је објекат дефинисан као својствени енергетски систем који користи локалне природне ресурсе и енергију из обновљивих извора. Одговор на савремене архитектонске и грађевинске захтеве даје одржива, еколошка, монтажна градња која као главни конструктивни елемент користи дрво, које је обновљиво, могуће је његово рециклирање и пружа високе топлотне перформансе објекта. Префрабикација представља савремен, јефтин и брз начин градње у коме се скраћује време изградње, користе се материјали у складу са принципима одрживог развоја и смањује емисија CO2, што као коначни продукт има савремене монтажне куће.
 
 Кључне речи:
 Префабрикација, одржива архитектура, савремена архитектура, одржива архитектура, еколошки материјали, обновљива енергија