Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 437-445


ПРЕГЛЕД СИСТЕМА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ ЛУДАШ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.043
UDK: 556.551
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 Овај рад представља преглед система језера Палић Лудаш, који се налази на северу Бачке надомак Суботице у Србији. Најбитнија водна тела у овом подручију су језера Палић, Лудаш и Омладинско језеро. Језеро Палић је подељено у низ сектора и лагуна. Најзначајнији канал у овом систему је канал Палић-Лудаш, који повезује језера Палић и Омладинско са језером Лудаш. Рад даје опис овог система језера, узимајући у обзир све релевантне хидротехничке објекте. Такође је дата прелиминарна анализа доступних мерених података на домену од интереа. Ова мерења се састоје од протицаја површинске воде у Палић, висине падавина, температуре и брзине ветра, као и параметара квалитета воде као што су БПК5, ХПК, укупан фосфор, укупан азот и суспендоване материје.
 
 Кључне речи:
 хидраулички подаци, подаци квалитета воде, систем језера Палић Лудаш, хидротехнички објекти