Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 323-334


ФАЗНО ПРОМЕНЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ – ИНОВАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.032
UDK: 66.018.4:697
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Топличић – Ћурчић, Гордана; Кековић, Александар; Грдић, Душан; Ђорић – Вељковић, Снежана; Грдић, Зоран
 
 Резиме:
 Пројектовање енергетски ефикасних објеката један је од главних приоритета истраживачке заједнице у области грађевинарства. Код изградње нових енергетски ефикасних објеката, јако је битан процес пројектовања као и добро познавање термичких својстава грађевинских материјала. На тржишту се појављују нови материјали који знатно утичу на енергетску ефикасност. Један од иновативних материјала су и фазно променљиви материјали (ФПМ) – – Phase change materials (PCMs). Фазно променљиви материјали су идеални производи за решавање топлотних проблема у објектима. Они складиште и ослобађају топлотну енергију током процеса смрзавања и топљења (мењају агрегатна стања). Када се такав материјал смрзава, ослобађа велику енергију у облику латентне топлоте - фузије или енергије кристализације. И обрнуто, када се материјал отапа, иста количина топлоте се апсорбује из непосредног окружења док прелази из чврстог у течно агрегатно стање. Коришћење фазно промењљивих материјала (ФПМ) у омотачима објеката може повећати топлотну инерцију зидова и смањити флуктуирање температуре ваздуха унутар објеката чиме се побољшава њихов топлотни комфор. Такође се могу користити у садејству са системима за хлађење и грејање, тако што акумулирају енергију током ноћи када је цена електричне енергије нижа и ослобађају енергију током дана када је цена електричне енергије виша. Стога је употреба ФПМ у уштеди енергије у објектима у жижи интересовања последњих деценија. У раду је објашњен механизам деловања фазно променљивих материјала и могућности њихове примене у области грађевинарства.
 
 Кључне речи:
 Енергетска ефикасност, иновативни материјали, фазно променљиви материјали, грађевинарство, примена