Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 133-142


ДУАЛИТЕТ ПОЈАВА ИЗВИЈАЊА И ВИБРАЦИЈА КОРИШТЕЊЕМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРAКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.011
UDK: 624.072.042.3:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милашиновић, Драган Д.; Марић, Петар; Живанов, Жарко; Хајдуковић, Мирослав
 
 Резиме:
 Добро је познато, када се користи аналитичка теорија за разлику од чешће кориштеног апроксимативног метода коначних елемената, да постоји дуалитет између извијања и сопствених вибрација еластичне конструкције, иако је први статички проблем, док је други динамички. Процедуре решавања за оба проблема су аналогне јер се оба могу представити трансценденталним проблемом сопствених вредности, сопствене вредности су природне фреквенције у проблемима вибрација, а фактори оптерећења у проблемима извијања. Због овога се еластично извијање конструкције често посматра као дегенерисани случај свог природног вибрационог стања са нутом сопственом фреквенцијом. У овом раду дуалитет је доказан за обе, еластичну и вискоеластичну (оштећену) конструкцију кориштењем пулуаналитичког метода коначних трака (МКТ) и реолошко динамичке аналогије (РДА). Владајући динамички модул је изведен у [1]. Овај рад представља истраживање композитних танкозидних стубова са широким фланшама. Нумерички примери приказују теоријска разматрања, а у сагласности су са експерименталним подацима. Два референтна 'Open Source Software' су обезбеђена за прорачун сопствених фреквенција преко критичних напона према физичком дуалитету (и обрнуто) као и за визуелну анализу ефикасности апроксимације физичким дуалитетом.
 
 Кључне речи:
 Дуалитет, МКТ, РДА, динамичи РДА модул, Композитни танкозидни стуб са широким фланшама, нумеричка анализа, тачност нумеричке евалуације