Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 441-449


ИСКУСТВА ИСПИТИВАЊА БЕТОНСКЕ АРМАТУРЕ У СКЛАДУ СА ЕN 10002-1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.046
UDK: 666.98
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џидић, Санин; Чехић, Ена; Козлица, Сабина
 
 Резиме:
 Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) је једна од компонента Пројекта за прикупљање и третман отпадних вода у Бихаћу. Пројекат ППОВ-а укључује пројектовање и изградњу комплекса хидротехничких објеката који представљају технолошке дијелове постројења за третман отпадних вода. Будући да је конструкција већине објеката ППОВ-а пројектована и изграђена од армираног бетона, посебна пажња је посвећена контроли квалитета бетона и арматуре. Фокус овог рада је контрола квалитета уграђене бетонске арматуре у објекте ППОВ-а. Циљ овог рада је да се презентирају, нагласе и подијеле искуства са стручном јавношћу у примјени и имплементацији Европске норме за бетонску арматуру - ЕН 10002-1 која су стечена у Босни и Херцеговини.
 
 Кључне речи:
 БАС ЕН 10002-1, Тестирање, Контрола квалитете арматуре, Постројење за пречишћавање отпадних вода