Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 18, 2009.год., стр. 109-119


NOVA VRSTA AGREGATA ZA LAKE BETONE NA BAZI OTPADNOG STAKLA
 
UDK: 502.174.1:666.127:666.973
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Karolj Kasaš, Arpad Čeh, Golub Karaman
 
 Резиме:
 Ogromne količine betona, koji se proizvede i ugraĎuju širom sveta zahtevaju ogromne količine agregata za beton. Na taj način sve se više uništava priroda (eksploatacija šljunka, kamena, itd.). Staklena ambalaža, fluorescentne cevi, stakleni otpad, nasuprot tome jako malo se iskorišćava. Industrija stakla može da primi do 20% otpadnog stakla kroz reciklažu. Ogromne količine staklenog otpada se odlažu na deponije otpada, mada se zna, da staklo nije prirodno razgradljiv materijal. U ovom radu predstavljen je jedan segment održivog razvoja i zaštite okoline.Jedna od mogućnosti primene staklenog loma je prerada u ekpandirani stakleni agregat za lake betone. U ovom radu biće prezentovane najbitnije fizičo-mehaničke karakteristike lakih betona, pravljenih od prerađenog otpadnog ekspandiranog staklenog agregata i mogućnosti njegove primene.
 
 Кључне речи:
 Laki betoni, reciklirano staklo, agregat, zaštita okoline.