Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 18, 2009.год., стр. 43-54


EKSPERIMENTALNO – TEORIJSKA ANALIZA PARAMETARA OD UTICAJA NA NOSIVOST PRITISNUTIH HOP ŠTAPOVA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA
 
UDK: 669.14.018.8:544.032.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Miroslav T. Bešević, Aleksandar S. Landović
 
 Резиме:
 Nеrđajući čelik karakteriše osetljivost na plastične deformacije koje izazivaju veću otpornost od otpornosti dobijene u procesu hladne obrade. Različitim načinimaopterećenja hladno valjanih poprečnih preseka tokom procesa proizvodnje nastaju preseci jedinstvene šeme distribucije otpornosti i šeme distribucije zaostalih napona, što zavisi od načina proizvodnje. Ispitivan je materijal i raspodelа zaostalih napona za dva tipa hladno valjanih profila: hladno valjani preseci i presovani preseci. Otpornost materijala od nerđajućeg čelika, najčešće se uzima kao 0.2% napona granice razvlačenja, u zavisnosti je od veličine plastične deformacije i temperature kojom je izložen tokom proizvodnje i upotrebe. Тakođe su razmatrane i početne imperfekcije koje imaju posebnu ulogu kod tanjih poprečnih preseka. Nerđajući čelik iskazuje različite karakteristike u odnosu na ugljenični čelik u vidu anizotropiju, izražen odgovor na proces hladnog oblikovanja, i različite termičke osobine.
 
 Кључне речи:
 Nerđajući čelik, geometrijske imperfekcije ,mehaničke karakteristike zaostali naponi,hop preseci