Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 651-657


ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПОПЛАВЕ НА ДУНАВУ КОД БУДИМПЕШТЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.066
UDK: 627.51(439.151)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Major, Janos
 
 Резиме:
 „Сваки пут када падне јача киша Нови Сад има проблем са атмосферским водама и поплавама. Све се то повуче након пола сата, али на моменат настане хаос.” У Будимпешти је слична ситуација, а на Будимској страни је још горе. У раду ћемо приказати тренутну ситуацију са свим геолошким особинама и са хидротехничким објектима који чувају становништво и град. На обали Дунава саградјено је 88,9 км дугачка главна заштитна линија од поплаве. На овом „кратком делу” има 84 поточића, 87 малих брана против поплаве, 11 препумпних станица на рекама, 246 других хидротехничких конструкција и шест термалних бања на обали Дунава. Мрежа за сакупљање отпадне воде има више од 5400 км са 194 препумпних станица. Стручњаци се труде да сакупљена искуства које су стекли наши претходници искористе за решавање најновијих задатака код одбране Будапешта од великих вода које протеку у кориту Дунава. Најављени су најновији пројекти чији је задатак одржавање и побољшавање стања насипа и зидова против поплаве. У раду ће се описати модерни материјали и решења које су трајно решење за стабилност хидротехничких конструкција.
 
 Кључне речи:
 поплаве на Дунаву, фласх флоод, стабилност хидротехничких конструкција, WСГ адитив.