Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 537-548


АНАЛИЗA СТАБИЛНОСТИ ВЕРТИКАЛНОГ ЗАСЕКА ПРИМЕНОМ МЕХАНИКЕ ЛОМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.055
UDK: 539.42
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Митковић, Предраг; Обрадовић, Никола; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 Одређивање критичне висине вертикалног засека представља веома важан задатак у геотехници. Поред до сада примењиваних решења механике тла, све више истраживача предлаже нова решења заснована на примени механике лома, поготово ако постоје пукотине услед затезања у тлу. У раду је, у кратким цртама, приказано одређивање критичне висине вертикалног засека применом методе граничне равнотеже и применом кинематичке теореме теорије пластичности. Анализирано је неколико радова, у којима су разни истраживачи применили механику лома на решавање овог проблема. Укратко су приказани резултати тих радова и изведени закључци. На крају су дати предлози аутора о могућим будућим истраживањима у овој области.
 
 Кључне речи:
 вертикални засек,пукотина,механика лома,метода густинe енергије деформацијa