Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 443-454


НАЧИНИ ПОБОЉШАЊА РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА – ПРЕГЛЕДНИ РАД
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.045
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Деспотовић, Ива
 
 Резиме:
 Рециклирани агрегат се састоји из зрна природног агрегата и слоја цементног малтера преосталог од старог бетона. Физичке и механичке особине рециклираног агрегата зависе од како од карактеристика тако и од количине преосталог малтера. Уклањање и ојачавање преосталог малтера су два главна начина за побољшање карактеристика рециклираног бетонског агрегата. У раду је дат преглед објављених метода за побољшање рециклираног агрегата уз истицање њихових предности и недостатака, како би се олакшао избор и даља разрада одговарајуће методе.
 
 Кључне речи:
 рециклирани бетонски агрегат, преостали цементни малтер, побољшање