Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 171-182


КРАТАК ПРЕГЛЕД МОДЕЛА ОТИЦАЈА И ЕРОЗИЈЕ ЗАСНОВАНИХ НА ФИЗИЧКИМ ПРОЦЕСИМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.16
UDK: 551.311.21:001.891.54
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Габрић, Огњен; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 Изучавање процеса отицаја и ерозије представља један од основних истраживања у хидрологији. На бази теренских и лабораторијских мерења, а упоредо са развојем рачунарске технике, развијени су и модели отицаја и ерозије засновани на решавању једначина којима се описује физика процеса. У раду је приказан општи опис и упоредни приказ неколико модела отицаја и ерозије заснованих на једначинама који описују целокупну динамику настанка и транспорта наноса на сливу.
 
 Кључне речи:
 ерозија, модел, отицај