Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 149-154


СТАМБЕНА ЈЕДИНИЦА КАО ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРОСТОРА СТАНОВАЊА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.14
UDK: 728.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана
 
 Резиме:
 Стамбена јединица у архитектонском склопу представља типичну организацију која чини типични архитектонски склоп више сличних или истих јединица. Aрхитектонски склопови се најчешће разликују у зависности од положаја у кући према спратовима, чиме се формира и социјални оквир у архитектонском склопу. Просторни и социолошки нивои јединственог простора сановања се међусобно преклапаји и допуњују чиме се задовољава просторни комфор. Архитектонски склоп представља основни социјални модел према просторима стамбене средине где се задовољавају потребе корисника кроз колективне активности чиме се постиже њихово квалитетно укључење према ужој и широј урбаној целини. Поред укључености архитектонски склоп мора да задовољи и индивидуалност стамбене јединице кроз просторна и психолошка ограничења.
 
 Кључне речи:
 стамбена јединица, архитектонски склоп, просторни ниво, социолошки ниво, укључено, индивидуално