Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 127-133


АНАЛИЗА ПРОЈЕКТАНТСКОГ ПРИСТУПА У НАДГРАДЊИ ОБЈЕКАТА РАНЕ МОДЕРНЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.11
UDK: 711.167(497.11 UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Надградња објеката саграђених у духу Ране Модерне у западној Србији је почела1953.г. Архитекти су имали као основу објекат чији им је архитектонски језик био познат. Архитекта је формирао надградњу у духу модерне архитектуре користећи језик и елементи који су му била добро познати. Међутим, и поред истоветног језика старог и новог дела објекта испољила су се извесна неразумевања основних обликовних принципа и циљева које је примењивао пре тходни архитекта. Оваква неразумевања су се ретко сретала приликом надградњи изведених током19. века. Овај рад анализира неколико примера саграђених и надграђених током прве половине20. века у Ужицу.
 
 Кључне речи:
 Надградња објеката, архитектура ране Модерне, Ужице, анализа форме, архитектура20 века у Србији.