Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 17, 2008.год., стр. 51-60


VREDNOVANJE MOSTOVA PRIMENOM TEORIJE GRUBIH SKUPOVA
 
UDK: 624.21.03:330.133
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Goran Ćirović, Miroslav Kuburić
 
 Резиме:
 Vrednovanje velikih infrastrukturnih objekata, kakvi su između ostalih i mostovi, uglavnom se svodilo na procenu njihove građevinske vrednosti. Postupak procene stvarne, odnosno objektivne vrednosti, podrazumeva evaluaciju većeg broja atributa, osim onih koji predstavljaju građevinsku vrednost objekta, kao što su: lokacija, odnosno potencijal lokacije, kao i saobraćajni, sociološki, ekološki i ostali parametri koji predstavljaju skup atributa koji utiču na trţišnu, odnosno upotrebnu vrednost infrastrukturnih objekata. Ovaj rad se bavi iznalaţenjem pravila odlučivanja koja definišu ovu tržišnu, odnosno upotrebnu vrednost, kao i redukovanjem jezgra atributa na osnovu kojih se vrši objektivna procena vrednosti mostova, primenom teorije grubih skupova. Primenom ove teorije omogućeno je objektivno formulisanje pravila veštačke inteligencije koja određuju parametre koji se odnose na određivanje vrednosti mostova, kao i redukciju pravila odlučivanja, koja dovode do procene njihove optimalne vrednosti.
 
 Кључне речи:
 Mostovi, vrednovanje, grubi skupovi, jezgro atributa, redukcija pravila odlučivanja