Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 17, 2008.год., стр. 7-28


SPAJANJE AB I PB GREDNIH ELEMENATA SA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA
 
UDK: 691.328.1/.2:621.8.02.031
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Danijel Kukaras, Ljubomir Vlajić
 
 Резиме:
 Istraživanja prikazana u ovom radu predstavljaju deo doktorske disertacije prvog autora dok je drugi autor bio mentor pri izradi iste. Rad obuhvata eksperimentalno numeričku analizu ponašanja armiranobetonskih (AB) i prednapregnutih betonskih (PB) nosača koji su spojeni visokovrednim (VV) zavrtnjima u pravcu i upravno na pravac podužne ose nosača pod dejstvom statičkog opterećenja do loma. Cilj ovih istraživanja je bio sticanje boljeg uvida u ponašanje nosača spojenih primenom visokovrednih prednapregnutih zavrtnjeva.
 
 Кључне речи:
 Visokovredni zavrtnji, AB i PB grede, spajanje, koeficijent trenja, sila pritezanja, nelinearna analiza betonskih konstrukcija.